Thay Đổi Thiết Bị

Khi khách hàng có nhu cầu thay đối hoặc thay mới thiết bị vui lòng tham khảo tại đây.

Đối tượng được áp dụng thay đổi thiết bị

Khách hàng đang sử dụng dịch vụ của FPT Telecom

Thủ tục thay đổi thiết bị

Khách hàng mang Modem cũ được FPT cung cấp trước đây đến các chi nhanh của FPT Telecom đẻ làm thủ tục thay đổi thiết bị

Khi đến làm thủ tục thay đổi thiết bị khách hàng cần mang theo:

Đối với khách hàng là cá nhân, mang theo CMND của chủ hợp đồng hoặc hộ chiếu và hợp đồng sử dụng Internet.

Đối với khách hàng là doanh nghiệp mang theo giấy ủy quyền của công ty, CMND của người giới thiệu và hợp đồng sử dụng Internet.

Điều kiện

Mỗi khách hàng chỉ được mua/đổi thiết bị 1 lần/năm

Khách hàng phải cam két sử dụng dịch vụ của Internet FPT trong 24 tháng.

Bảng giá thiết bị

Thay Đổi Thiết Bị

Thay Đổi Thiết Bị

*Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

Số tiền được trừ dần 50.000 vnđ/tháng vào tiền cước của khách hàng khi khách hàng đóng cước tại các địa điểm giao dịch của FPT Telecom.

Xem thêm: Hỗ trợ chuyển gói cước