Chuyển Địa Chỉ

Chuyển địa chỉ

Đối với khách hàng là hộ gia đình

Khách hàng đến quầy giao dịch của FPT Telecom để có thể làm thủ tục chuyển địa chỉ.

Khi đến quầy giao dịch của FPT Telecom khách hàng mang theo CMND bản gốc hoặc Passport.

Đối với khách hàng là công ty

Khách hàng đến quầy giao dịch của FPT Telecom để làm thủ tục chuyển địa chỉ.

Khi đến quầy giao dịch thì khách hàng mang theo giấy ủy quyền của công ty, CMND người đại diện trên giấy phép kinh doanh bản gốc.

Thủ tục chuyển địa chỉ

Thủ tục chuyển địa chỉ

Phí chuyển địa chỉ

Đối với khách hàng là hộ gia đình

Khách hàng sử dụng dịch vụ của FPT dưới 12 tháng thì phí chuyển là 165.000 vnđ.

Khách hàng sử dụng dịch vụ của FPT trên 12 tháng thì được chuyển miễn phí.

Đối với khách hàng là công ty

Khách hàng sử dụng dịch vụ của FPT có thời gian sử dụng dưới 12 tháng thì phí chuyển là 550.000 vnđ.

Khách hàng sử dụng dịch vụ của FPT có thời gian sử dụng trên 12 tháng thì được chuyển miễn phí.

Xem thêm: Thay đổi thiết bị Modem